Tonnitilit - bökföring med erfarenhet och kunskap Tonnitilit - bokslut med erfarenhet och kunskap

Framsida    Tjänster    Länkar    Kontakta oss

Suomeksi

Vi erbjuder

- Bokföring
- Löneberäkning
- Bokslut
- Skattedeklaration och rådgivning
- Myndighetsanmälningar
- Skräddarsydda månadsrapporter och kalkyler
- Andra ekonomirelaterade konsulttjänster

Alla företag har bokföringsplikt. Bokföring kräver specialkunskap – därför lönar det sig att låta en specialist sköta det.

Förutom bokföring, bokslut och skattedeklaration kan vi också göra kalkyler till underlag för prissättningsbeslut, lansering av en ny produkt eller grundande av en ny verksamhet.

Vi erbjuder våra kunder som vill starta nya företag hjälp med val av företagsform, formulering av företagsplan, ifyllande av registreringsanmälan till myndigheter osv.

Vi rådgiver också våra kunder med skatteplanering, som är en viktig del av företagets ekonomiplanering. Här bör man beakta kontinuerliga förändringar i skattelagar.

Kontaktinfo

Tonni Tilit Ab
Vilhelmsgatan 4 B 17, 4. våningen
00100 Helsingfors
Tel. 09 669 255
045 173 9379
info@tonnitilit.fi

.
.